Pojišťovny

Jsme smluvními partnery následujících pojišťoven...

111

Všeobecná zdravotní pojišťovna
(VZP)

201

Vojenská Zdravotní Pojišťovna
(VoZP)

205
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
(ČPZP)

207

Oborová zdravotní pojišťovna
(OZP)

211

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
(ZP MV ČR)