Nabídka

Svěřte své tělo do našich rukou

Techniky měkkých tkání

Ovlivnění měkkých tkání v dané oblasti, tj. kůže, podkoží, fascií a svalů, včetně triggerpointu.

Mobilizace páteře a periferních kloubů

Nenásilná metoda, charakteristická specifickými postupy využívající prvky manuální terapie s hlavním cílem normalizovat funkci pohybového systému.

Masáž reflexní a vazivová

Manuální léčebný zásah na povrchu těla, aplikovaný v místech druhotných onemocněním reflexně vyvolaných změn.

Individuální kinezioterapie I

Individuální pohybová terapie založená na ucelené znalosti terapeuta ve specializovaném terapeutickém konceptu nebo metodě.

Individuální kinezioterapie II

Individuální pohybová terapie využívající obecné principy a metody k odstranění poruch v pohybovém systému. 


Fyzikální terapie 

Speciální selektivní stimulace.

Diadynamik, IF proudy, utrazvuk, magnetoterapie, TENS, parafínová lázeň, horká role nebo tepelné nosiče.

Vodoléčba

Vodoléčebné procedury aplikované na končetiny.